Jan Michalski Senator RP

  • b1.png
  • b2.png
  • b3.png
  • b4.png
  • b5.png
  • b6.png

Święto Wojska Polskiego

Uroczystą mszą św. w intencji żołnierzy oraz ich rodzin, szczególnie tych pracujących w garnizonie Zgorzelec, rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego w Zgorzelcu. Po zakończeniu mszy zgormadzeni na uroczystości goście złożyli kwiaty i znicze przed tablicami upamiętniającymi historie jednostek wojskowych oraz żołnierzy pełniących służbę przez dziesięciolecia w mieście. W patriotycznej uroczystości obchodzonej na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, uczestniczyli m.in.: Senator Jan Michalski, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz oraz kombatanci, poczty sztandarowe i przedstawiciele służb mundurowych. 

 


Czytaj więcej...

Mieszkańcy Zgorzelca uczcili Godzinę "W”

1 sierpnia 1944 roku, w godzinę „W”, mieszkańcy Warszawy przeciwstawili się niemieckiej okupacji. 71 lat później kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, harcerze, młodzież oraz mieszkańcy Zgorzelca uczcili pamięć Powstańców Warszawy. Uroczystość przed pomnikiem Powstańców przy kościele pw. Św. Bonifacego rozpoczęła się siedemdziesięcio sekundowym sygnałem syren, po którym delegacje złożyły kwiaty i znicze.

 


Czytaj więcej...

80. posiedzenie Senatu

Podczas 80. posiedzenia Senatu, zaplanowanego w dniach 4-7 sierpnia 2015 r., senatorowie będą głosować nad powołaniem Adama Bodnara na Rzecznika Praw Obywatelskich. Izba będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu prezydenckiego. Nowelizacja ma na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników. Realizuje ona konstytucyjną zasadę in dubio pro tributario, a mianowicie niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Ustawa zmienia zasady kontrolowania przedsiębiorcy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzając możliwość przeprowadzenia kontroli, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba i miejsce wykonywania działalności kontrolowanego.


Czytaj więcej...

Posiedzenia komisji senackich

senatlogoW dniu dzisiejszym Senator Jan Michalski będzie uczestniczył w posiedzeniach pięciu komisji: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; Komisja Ustawodawcza, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; Komisja Ustawodawcza, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej; Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza; Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 


 

Posiedzenia komisji senackich

senatlogoW dniu dzisiejszym Senator Jan Michalski będzie brał udział w dwóch obradach Komisji Gospodarki Narodowej, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego a także  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Tematami tych obrad będzie odpowiednio: zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

 


 

Posiedzenia komisji senackich

Senator Jan Michalski będzie dziś uczestniczył w posiedzeniach trzech komisji senackich:  połączonym Komisji Środowiska, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji (Rozpatrzenie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym),  Komisji Gospodarki Narodowej (Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw) oraz Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych).

 


 

Biuro senatorskie

Biuro Senatora RP Jana Michalskiego
ul. Bohaterów II AWP 8
59-900 Zgorzelec
biurosenatora@janmichalski.eu
tel/fax: 75 77 81 379
kom. 664 417 148

facebook.com/senatorjanmichalski

Zapraszamy:
poniedz. i wtorek  10.00 - 16.00
środa i czwartek 10.00 - 15.00