Jan Michalski Senator RP

  • b1.png
  • b2.png
  • b3.png
  • b4.png
  • b5.png
  • b6.png

20 lat Euroregionu Nysa

1 grudnia 2011 roku w  Filharmoni Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbyła się Konferencja Jubileuszowa "20 lat Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa". Konferencja była podsumowniem dotychczasowej działalności Euregionu. Podczas spotknia przedstawione zostały  osiągnięcia oraz dalsze zamierzenia Eureregionu. W konferencji udział wziął  Senator Jan Michalski.

Czytaj więcej...

2. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

2. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

17 listopada 2011 r.

Porządek posiedzenia

Początek posiedzenia o godzinie 10.00
1.Powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
2.Wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
3.Powołanie stałych komisji senackich.
4.Wybór przewodniczących stałych komisji senackich.

Sesja Rady Miasta Zgorzelec

We wtorek (29 listopada) Senator Jan Michalski uczestniczył w sesji Rady Miasta Zgorzelec. Przewodnicząca Rady Miasta, Burimistrz oraz zebrani radni złożyli gratulacje nowowybranemu Senatorowi życząc wielu sukcesów na senatorskiej drodze.

Czytaj więcej...

Święto Niepodległości

W tym roku obchodziliśmy 93 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. 11 listopada jest symbolem polskiej wolności, „nowego” suwerennego państwa i aby go uczcić, w całej Polsce zorganizowano uroczyste obchody, koncerty, marsze czy wieczornice.

W uroczystościach, które odbyły się w Zgorzelcu i Lwówku Śląskim wziął udział Senator RP Jan Michalski. Te pierwsze oficjalne wizyty zainaugurowały jego działalność senatorską.

Czytaj więcej...

Senat powołał komisje

Na 2. posiedzeniu Senat powołał stałe komisje i wybrał ich przewodniczących. Senator Jan Michalski został członkiem Komisji Gospodarki Narodowej.

Przedmiotem działania komisji są bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja gospodarki, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, działania antymonopolistyczne, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, budownictwo, transport, łączność, informatyzacja i gospodarka morska, górnictwo i energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą

Czytaj więcej...

Inauguracyjne posiedzenie Senatu VIII kadencji

"Oczekuję, że Senat poprzez swój autorytet Wysokiej Izby będzie działał na rzecz wzrostu zaufania społeczeństwa do państwa i wzajemnego zaufania obywateli, wzmocni nasze wspólne wysiłki na rzecz społeczeństwa obywatelskiego" - powiedział prezydent Bronisław Komorowski, otwierając 1. posiedzenie Senatu VIII kadencji.

Czytaj więcej...

Biuro senatorskie

Biuro Senatora RP Jana Michalskiego
ul. Bohaterów II AWP 8
59-900 Zgorzelec
biurosenatora@janmichalski.eu
tel/fax: 75 77 81 379
kom. 664 417 148

facebook.com/senatorjanmichalski

Zapraszamy:
poniedz. i wtorek  10.00 - 16.00
środa i czwartek 10.00 - 15.00